Ontstaan van stichting Transit Oost

Sinds 2002 is de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA) actief voor wat betreft het behoud van en het rijden met historisch openbaar vervoer materieel uit de Achterhoek. Voortgekomen uit de vereniging het GOLS-station, die sinds 1983 actief is, hebben onze twee organisaties samen inmiddels een reputatie hoog te houden op het gebied van de historische verslaglegging van het openbaar vervoer van de Achterhoek en van Winterswijk in het bijzonder. En dat niet alleen op papier of op modelbaanniveau; in de achterliggende periode zijn verschillende echte vervoermiddelen aan onze collectie toegevoegd, zoals de ‘Blauwe Engel’ uit 1954 en de T-Ford uit 1923. Dit is slechts een kleine greep uit de groeiende collectie OV-materieel en toebehoren die, tezamen met de prachtige archiefcollectie en uniformen van het GOLS-station, vragen om een structurele oplossing ten aanzien van het huisvesten van deze bijzondere museumstukken.

Het aanschaffen, restaureren en laten rijden van materieel zijn altijd de hoofddoelen geweest van HSA. Daar is nu een belangrijke taak bijgekomen: zorgen dat deze unieke collectie, samen met die van het GOLS station, het onderdak krijgt dat zij verdienen zodat zij veiliggesteld kunnen worden voor komende generaties.

Daar waar een trein als de Blauwe Engel nog in het collectief geheugen van onze generatie te vinden is, verdienen onze kinderen het ook om straks zelf te kunnen beleven met welke trein of bus hun ouders, opa’s en oma’s en zelfs overgrootouders naar school gingen.

“Op het spoor van Transit Oost”

2012

De noodzaak voor een goede en permanente huisvesting voor beide collecties is urgenter geworden dan ooit. De treinen van het HSA staan buiten in weer en wind, waarmee langdurig uitgevoerde restauratietrajecten het gevaar lopen teniet worden gedaan. De buscollectie van HSA moet haar huidige stallingslocatie in de voormalige garage van Syntus binnenkort verlaten vanwege herontwikkelingsplannen. Bovendien moet de collectie van het GOLS station, eveneens uitzien naar een andere huisvesting vanwege de herbestemming van het oude stationsgebouw. De urgentie is groter dan ooit.

modelbaan winterswijk in oude gols-station winterswijk

2013

Er is een werkgroep Transit Oost gevormd van 6 personen. Zij gaan de haalbaarheid bekijken en beoordelen voor een nieuw museum annex werkplaats aan de Kleine Parallelweg in Winterswijk. De collectie van onze twee samenwerkende organisaties op het gebied van historisch OV in Oost-Nederland is geconcentreerd in het stationsgebied van Winterswijk en is daar ook een onlosmakelijk onderdeel van. Het is dan ook de ambitie van de stichtingen HSA en GOLS om in dit stationsgebied van Winterswijk een heus OV-museum annex werkplaats te doen verrijzen waar Winterswijk en de regio Achterhoek trots op kunnen zijn. Dat een en ander geïnitieerd wordt door twee organisaties die geheel bestaan uit vrijwilligers, maakt het dubbel bijzonder!

3.-Bouwlocatie-met-de-DE-2-Blauwe-Engel-op-achtergrond

2014

Op 29 april 2014 is stichting Transit Oost officieel opgericht en notarieel bekrachtigd door notaris Brinkman uit Aalten, die onze stichting belangeloos heeft gesteund. Met de oprichting van de stichting zijn wij een stap dichter bij de realisatie van onze museumwerkplaats. In het bestuur van Transit Oost neemt Remco Hijink plaats namens stichting HSA en zal Tomar Sonderen de belangen behartigen van vereniging het GOLS-station. Gerrit Klein Kranenbarg is als derde (onafhankelijk) bestuurslid benoemd binnen het nieuwe bestuur. Hiermee ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter – Remco Hijink
Secretaris – Gerrit Klein Kranenbarg
Penningmeester – Tomar Sonderen

oprichting-stichting-1

2015

Ruim 12 jaar heeft men gewerkt aan het plan om een nieuw openbaar vervoer museum te realiseren in de Achterhoek. De afgelopen maanden is er veel werk verzet door de werkgroep Transit Oost, die de laatste twee jaar de haalbaarheid van het plan heeft onderzocht. Het sein staat op groen. De investering is gedekt, mede dankzij de financiële steun van de provincie Gelderland, de gemeente Winterswijk en het Roelvinkfonds. Op 8 december 2015 ondertekenen het bestuur van stichting Transit Oost en vertegenwoordigers van de bouwgroep WAM&VanDuren de aannemingsovereenkomst voorde bouw van nieuwe museum annex werkplaats.

bouwcontract-tekenen

2016

De bouw van het nieuwe onderkomen is op 4 januari 2016 gestart. Stichting Transit Oost heeft een van zijn doelen weten te realiseren. Namelijk de bouw van een onderkomen voor de collecties van beide organisaties. Het nieuwe onderkomen draagt de naam: De museumwerkplaats. Op 21 maart 2016 werd het hoogste punt bereikt van de bouw. De ruwbouw en de aansluiting op het spoor waren in juli gereed.

Op 30 juni werd opnieuw een mijlpaal bereikt. Na ruim 14 jaar in weer en wind te hebben gestaan stond ons dieseltreinstel DE2 eindelijk binnen. De werkplaats werd in september in gebruik genomen. Één spoor is beschikbaar voor verhuur aan derden. Vanaf oktober stond er wekelijks een trein voor onderhoudt.

1.-Museumwerkplaats-in-aanbouw

In eigen beheer is er gestart met de interne afbouw. In het museumdeel is een verdieping gerealiseerd met daarop een multifunctionele ruimte. Onder deze verdieping kregen de museum-restauratie, de toiletgroep (incl. invalide toilet) en de ruimte voor CV en luchtbehandeling hun plaats. In de werkplaats loopt de verdieping door. Deze biedt ruimte voor een kantine en diverse opslagruimtes. Onder de werkplaatsverdieping komen werkplaatsen, de olieopslag, div. technische ruimtes en de toiletten voor de werkplaats. Tevens zijn er voorzieningen gerealiseerd t.b.v. de veiligheid in de werkplaats. Eind 2016 is een deel van bovenstaande in gebruik genomen.

Het openstellingsseizoen hielden wij dit jaar nog in ons tijdelijke onderkomen, het voormalige busstation tegenover het station in Winterswijk. Op 15 en 16 oktober vonden de eerste Transit Oost Themadagen plaats. Ondanks dat er nog volop gewerkt werd aan de inrichting van de museumwerkplaats, opende wij voor het eerst onze deuren voor het publiek. Het thema van deze eerste editie was Spoor & Techniek.

DE2-Transit-Oost-onderdak-530x310

Eind 2016 werd gezocht naar uitbreiding van het bestuur en met succes. Het bestuur werd met ingang van 2017 uitgebreid van drie naar vijf bestuursleden. Gezien de veelzijdigheid en de omvang van de organisatie is de uitbreiding sinds de oprichting van de stichting in 2014 al een wens geweest van het toenmalige bestuur. Het bestuur bestaat thans uit:

Remco Hijink – Voorzitter / Coördinator werkplaats en buitenterrein
Gerrit Klein Kranenbarg – Secretaris / Coördinator fondsenwerving
Stuart Weir – Penningmeester
Tomar Sonderen – Communicatie en PR / Coördinator museumconcept
Dick van Dijk – Coördinator museum

Daarnaast worden enkele belangrijke taken verricht door de voormalige Transit Oost werkgroepleden: Paul Hartman (o.a. Juridische adviezen), Henk Beskers (o.a. Onderhoud voertuigen) en Wim Siebelink (o.a. Beheerder archief) . Voor verschillende activiteiten zijn werkgroepen gevormd om het bestuur te ondersteunen.

Bestuursleden Stichting Transit Oost