Om de veiligheid van zowel de museumgasten als de medewerkers te waarborgen, wordt bij Transit Oost een hygiëneconcept gehanteerd. Dit omvat onder meer de volgende
maatregelen:

 • Wij hebben de bezoekersstroom aanzienlijk beperkt, reinigen de oppervlakken na elk
  tijdslot en stellen adequate hygiënemiddelen ter beschikking van onze bezoekers.
 • Registratie is verplicht voor bezoek aan het museum. Bij registratie dient u uw
  naam/namen en een contactmogelijkheid (e-mail adres en telefoonnummer) op te geven. U geeft daarbij toestemming om te mogen worden gecontacteerd. De verklaring van toestemming om gecontacteerd te worden is nodig om alle aanwezigen te informeren in geval van een bevestigde besmetting van een persoon of gast met Covid-19 tijdens of na het museumbezoek. Uw toestemmingsverklaring wordt voor dit doel gedurende een maand bewaard en daarna vernietigd. Mocht u zelf binnen 14 dagen na bezoek aan ons museum ziek worden van Covid-19, dan verzoeken wij u ons hiervan direct op de hoogte te stellen, zodat alle gasten die op hetzelfde tijdstip in of in de directe omgeving van Transit Oost aanwezig waren op de hoogte kunnen worden gebracht. Uw gegevens worden slechts voor dat doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.
 • Transit Oost laat 20 gasten per keer toe. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de winkeliers van 20 vierkante meter per persoon.
 • Wij verzoeken u uw kaartje met PIN te betalen. Er worden geen kaartjes verstrekt.
 • Desinfecteer uw handen voordat u het museum betreedt. Let op de nies- en hoest-etiquette.
 • Tijdens het gehele bezoek dient een minimale afstand van 1,5 meter tot andere personen te worden aangehouden.
 • Mond-neus bescherming is verplicht.
 • Bij de kassa’s van het museum is een afscherming geïnstalleerd.
 • Een routingsysteem zorgt ervoor dat gasten elkaar niet tegenkomen bij het in- en
  uitgaan van de gebouwen. Er is een afstandsregeling ingevoerd bij de kassa’s. Wij wensen u veel plezier bij uw bezoek aan de tentoonstelling en danken u voor uw begrip.