rabobank-coöperatiefonds

De modelbaan van Winterswijk anno 1920-’30 is er slecht aan toe door de noodzakelijke verhuizing in 2015. Een grootschalige renovatie is nodig om dit stukje Winterswijkse geschiedenis van 15 bij 4,5 meter te behouden voor de toekomst. De bedoeling is dat de modelbaan van het emplacement Winterswijk een prominente plek gaat krijgen in de museumwerkplaats van Transit Oost.

Geschiedenis Winterswijk

Ruim 35 jaar geleden zijn enkele gedreven hobbyisten begonnen met het exact op schaal nabouwen van station Winterswijk. In 1925 bezat Winterswijk een van de grootste spoorwegemplacementen van Nederland. Het vele kolenvervoer vanuit het Ruhrgebied naar het westen van Nederland, de textielindustrie in de Achterhoek en Twente en het houttransport vanaf de houtlanding in Winterswijk voor het stutten van de mijnen in het Ruhrgebied, dit alles zorgde ervoor dat het emplacement van strategisch belang was voor Nederland.

Toekomst modelbaan

Deze geschiedenis wordt wekelijks verteld en overgedragen aan vele geïnteresseerden. Sinds de verhuizing vanuit het voormalige GOLS-station in 2015 is de modelbaan noodgedwongen aan stukken gezaagd en is het niet meer mogelijk modeltreinen te laten rijden. Jaarlijks stelt de Rabobank via haar coöperatiefonds geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen welke bankieren bij deze bank. Of er een bijdrage gaat komen voor de restauratie van dit stukje Winterswijkse geschiedenis, dat beslissen de leden van de Rabobank. Zij kunnen tot 13 juni een stem uitbrengen op o.a. dit project.

De link naar informatie over het coöperatiefonds:
www.stemophetcooperatiefonds.nl

Directe link naar ons project:
https://www.stemophetcooperatiefonds.nl/stemmen/cultuur-2016/spoorweg-interessegroep-het-gols-statio/