intentieverklaring-6

Ondertekening intentieverklaringen tussen stichting HSA en partners.

De Stichting HSA en de Vereniging Het GOLS-station zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van een nieuw museum annex werkplaats, waarin de collecties van beide organisaties kunnen worden ondergebracht en behouden blijven voor de toekomst. Hiervoor is de werkgroep Transit Oost aangesteld, die de mogelijkheden voor de nieuwbouw onderzoekt. De werkgroep is van mening dat dit nieuwe project midden in de Winterswijkse samenleving moet staan. Voor het realiseren van deze plannen willen wij zo veel mogelijk samenwerken met lokale partijen.

Daartoe zijn gesprekken aangeknoopt met verschillende instanties zoals onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs, CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en SDOA (Sociale Dienst Oost-Achterhoek). Het doel van deze samenwerking met onderwijsinstellingen zal betrekking hebben op het gebied van projectonderwijs, maatschappelijke stages en stages voor beroepsopleidingen. De samenwerking met het CWI en de SDOA richt zich op het bieden van werkervaringsplaatsen en ook stageplaatsen.

Vandaag vrijdag 28 februari zullen de intentieverklaringen ondertekend worden met deze partijen. Van iedere organisatie zijn afgevaardigden aanwezig:

Gerrit Komrij College: J.P. Beekman
Pronova: C. Verheul
Schaersvoorde: mw. G.H.W Wensink
CWI/SDOA: A.J.M. Gildhuis, H. Walhof en mw. E. Schuin
Stichting HSA: Remco Hijink
Transit Oost: Henk Beskers, Remco Hijink, Wim Siebelink en Gerrit Klein Kranenbarg