Rabobank Coöperatiefonds 2016

Vereniging Het GOLS-station gaat haar modelspoorbaan in oude glorie herstellen. Dat gebeurt in het kader van het project ‘Herstel modelbaan emplacent Winterswijk’. Er komen weer kabels onder de modelspoorbaan, zodat er op de hele baan weer gereden kan worden. Tevens komt er een nieuwe omlijsting en worden het onderstel en de scenery (gebouwen en bomen) verbeterd.

Dank is groot

De spoorweginteressegroep kan de reparatiewerkzaamheden verrichten dankzij een bijdrage van het coöperatiefonds van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, die in totaal 539.400 van haar winst ter beschikking stelde om, zoals de bank het op haar site stelt, een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de leefomgeving in de regio. Het GOLS-station vroeg om een bijdrage om haar modelspooremplacement te kunnen herstellen en werden beloond met de eerste plaats in de categorie cultuur, 10.000 euro. Dit dankzij het grote aantal mensen dat via de site van de Rabobank op het project van Het GOLS-Station stemde. Vertegenwoordigers van de spoorweginteressegroep namen vorige week dinsdag tijdens een plechtigheid in museum Erve Kots in Lievelde de cheque in ontvangst. De vereniging is zeer blij met de bijdrage van het Rabo-coöperatiefonds en is de mensen die op het project van Het GOLS-station stemden, zeer erkentelijk. “Als we dat geld niet hadden gekregen, hadden we het emplacement niet kunnen herstellen”, zegt voorzitter Bert Heijerman van Het GOLS-station. Zijn voorganger Dick van Dijk: “Dan hadden we hooguit voor een cosmetische oplossing kunnen zorgen.”

Winterswijkse geschiedenis

Het modelspooremplacement van Het GOLS-station, een weergave van hoe het station van Winterswijk er in het midden van de jaren twintig van de vorige eeuw uitzag, moet worden gerepareerd omdat het nadrukkelijk de sporen draagt van de verhuizing in medio 2014. De modelspoorbaan stond altijd op de zolder van het GOLS-station, het gebouw waaraan de vereniging haar naam aan ontleent. Maar omdat de eigenaar Hester Meerdink het aantal appartementen in het gebouw wilde uitbreiden, moest de meer dan dertig jaar oude modelspoorbaan verdwijnen. De modelspoorbaan kon vanwege de omvang niet ongeschonden uit het gebouw worden gehaald. “De baan was niet gebouwd om te worden verplaatst, dus we hebben hem in veertien stukken moeten zagen”, aldus Van Dijk. De delen werden verplaatst naar het oude busstation, het domicilie van de Stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA), die intussen met vereniging Het GOLS-station is opgegaan in de stichting Transit Oost. Die stichting is nu bezig met het inrichten van de museumwerkplaats, waar de collecties van HSA en Het GOLS-station een plek krijgen.

Toekomst modelbaan Winterswijk

Ook het modelspooremplacement verkast naar de museumwerkplaats, schuin tegenover het voormalige busstation waar de modelspoorbaan nog wel voor bezoekers te zien is. Maar hij kan niet meer functioneren zoals dat zou moeten en de baan ziet er, ook vanwege het stof dat er op ligt en de verminderde kwaliteit van de gebouwen en begroeiing, niet meer zo best uit. “Er kan nu beperkt gereden worden en het zichtbare deel moet opgeknapt worden”, aldus Heijerman. Van Dijk: “Het is onze ambitie om de baan helemaal op te knappen. Dat betekent dat er een nieuw onderstel moet komen, de techniek, zoals de draden waarmee de seinen en wissels worden bediend, moet worden vernieuwd, we willen de baan ook interactief maken, zodat kinderen zelfstandig op bepaalde sporen kunnen rijden. De scenery moet worden verbeterd en er moet weer een goede omlijsting komen.”
Dat laatste is belangrijk. Want nu scheidt alleen een touw de bezoekers van de modelspoorbaan. Zodoende kunnen bezoekers gemakkelijk even op het emplacement leunen. Tevens wordt diefstal van kostbare wagons voorkomen. “Het is gebeurd dat speciale wagons een tijdje na aanschaf verdwenen waren, gestolen door bezoekers. Dat willen we voorkomen”, aldus Van Dijk.

Werkgroep gaat aan de slag

Vereniging Het GOLS-station formeert een werkgroep die precies gaat bekijken hoe de klus moet worden aangepakt en wie voor bepaalde werkzaamheden in aanmerking komen. De gerepareerde modelspoorbaan krijgt in de museumwerkplaats van de stichting Transit-Oost een plek waar de bezoekers de baan kunnen zien en vanuit het raam uitkijken over het huidige emplacement. “Op deze manier kunnen de mensen zien welke ontwikkeling het emplacement heeft doorgemaakt”, aldus Van Dijk. “Voorheen lagen hier dertig sporen, nu zijn dat er nog maar vijf. De museumwerkplaats is niet alleen een plek om je tijd leuk te besteden, we willen ook educatief bezig zijn. Bijvoorbeeld ook door de verbinding tussen de textiel en het spoor, zoals die bestond tussen de jaren 1870 en 1960, te laten zien.”

Bron: Achterhoeknieuws