Museumwerkplaats Transit Oost krijgt een andere organisatie. Met ingang van 1 januari 2021 treedt het nieuwe bestuur aan. De nieuwe voorzitter Frank van Setten is binnen de spoorwegsector zeker geen onbekende.

De huidige voorzitter van Transit Oost, Remco Hijink heeft kenbaar gemaakt in de loop van 2020 het voorzitterschap neer te willen leggen. Hij draagt het stokje over aan Frank van Setten. Remco blijft wel actief bij Transit Oost. Hij zal zich vanaf 2021 gaan inzetten voor de organisatie als coördinator werkplaats en voertuigen. 

Nieuwe organisatie

Aanstaande voorzitter Frank van Setten heeft zijn sporen verdiend in de wereld van het openbaar vervoer. Hij was tot voorkort adjunct-directeur van Arriva en daarvoor directeur van Syntus. Naast Frank fungeren de huidige penningmeester (Stuart Weir) en secretaris (Ruud Hudepohl). Paul Hartman wordt museum-coördinator. Paul is een bekende binnen de organisatie en houdt zich, naast de modelbaan, ook al jaren bezig met de juridische aangelegenheden van Transit Oost.

Andere veranderingen van functies

Er zijn meer personen die hun werkzaamheden bij Transit Oost een andere invulling gaan geven. Dick van Dijk legt eind van het jaar zijn taak als museum-coördinator neer. Hij gaat zich komend jaar vooral bezighouden met de modelbaan en zal ook gastheer blijven. Onlangs heeft ook Tomar Sonderen afscheid genomen als bestuurslid. Hij blijft de digitale werkzaamheden verzorgen en zal ook betrokken blijven als gastheer.

Nieuwe fase

Transit Oost hoopt binnenkort, voor zover corona dat toelaat, de laatste fase van het bouwen van de museumwerkplaats te kunnen afronden. Er breekt dan een nieuwe fase aan. De organisatie gaat van bouwen naar beheren. Dat vraagt ook een andere invulling van het bestuur. Er is daarom gekozen voor een driehoofdig bestuur, met daaronder een tweetal coördinatoren. 

Ondanks dat Transit Oost dit jaar vanwege corona noodgedwongen gesloten is geweest voor publiek, heeft de organisatie het museum draaiende kunnen houden zonder subsidiegelden. Van juni tot half december zijn er door vrijwilligers diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo werd de modelbaan verbeterd en is er een buswerkplaats gerealiseerd. Voorlopig zit de museumwerkplaats nog dicht, maar Transit Oost hoopt in 2021 de deuren weer te mogen openen.