Bestuursleden Stichting Transit Oost

Het bestuur van Stichting Transit Oost is met ingang van 2017 uitgebreid van drie naar vijf bestuursleden. Gezien de veelzijdigheid en de omvang van de organisatie is de uitbreiding sinds de oprichting van de stichting in 2014 al een wens geweest van het toenmalige bestuur. Het vrijwillige bestuur bestaande uit voorzitter Remco Hijink, secretaris Gerrit Klein Kranenbarg en Tomar Sonderen (communicatie/pr) is versterkt met Stuart Weir (penningmeester) en Dick van Dijk (bestuurslid museum).

Voorzitter Remco Hijink:”Met Stuart Weir en Dick van Dijk hebben wij de versterking, die wij op bestuurlijk niveau nodig hadden weten te realiseren. Sinds de realisatie van ons nieuwe onderkomen in 2016 is de hoeveelheid werk voor het bestuur flink toegenomen. De financiële expertise van Stuart en de organisatorische achtergrond van Dick zijn een aanwinst en prima aanvulling voor het bestuur. Als Transit Oost willen wij vooruit blijven gaan en is het fijn dit met een vijfkoppig bestuur te kunnen doen.”

 

Tijdens de nieuwjaarsborrel met alle medewerkers van de stichting zijn de nieuwe bestuursleden officieel voorgesteld. Al is Dick geen onbekende binnen de stichting. Naast een van de grondleggers van de vereniging GOLS-station heeft hij ruim 20 jaar de functie van voorzitter van deze vereniging vervuld. Dagelijks is hij als actieve medewerker betrokken bij de ontwikkelingen binnen Transit Oost. Sinds Stuart verhuisde naar Winterswijk is hij betrokken bij de activiteiten van Transit Oost. Zijn achtergrond op het gebied van beleid, financiën en bedrijfsvoering maakte hem de ideale kandidaat als penningmeester.