opening museum transit oost

Voorzitter Remco Hijink (43) is vrijdag 6 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor het behoud van het historische streekvervoer in de Achterhoek. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheiding uit tijdens de officiële opening van Museumwerkplaats Transit Oost.

Al sinds zijn jonge jaren (1989) is Remco Hijink actief bij vereniging GOLS-station (Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij). Vanaf 2002 is hij voorzitter van stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA) en sinds 2014 voorzitter van de stichting Transit Oost.

Remco Hijink is medeoprichter en voorzitter van de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek. De stichting heeft ten doel antieke bussen en een trein te behouden voor de toekomst. Remco Hijink heeft een belangrijke rol gespeeld bij realiseren van onderdak voor deze voertuigen. Door een samenwerkingsverband met HSA en GOLS is stichting Transit Oost opgericht. Remco Hijink heeft de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland bereid gevonden geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Museumwerkplaats Transit Oost in de spoorzone in Winterswijk.

Om de exploitatie rond te krijgen kwam Remco Hijink op het idee om een extra spoor te verhuren aan spoorwegmaatschappijen. Samen met anderen werd een meerjarencontract voorbereid en gesloten met Arriva. Hierbij is sprake van een uniek concept. Door een museum voor openbaar vervoer te koppelen aan een werkplaats voor onderhoud aan rijdende treinen kan het museum zonder overheidssubsidies worden geëxploiteerd. Ook biedt de werkplaats kansen voor jongeren en nieuwkomers in de vorm van stageplaatsen. Hierdoor is de maatschappelijke rol van de stichting Transit Oost breder geworden dan alleen het behoud en ontsluiting van de openbaar vervoerscollectie.

Naast zijn bestuurlijke activiteiten heeft Remco Hijink zich tevens met veel energie en grote deskundigheid ingezet bij de aanleg van verschillende installaties en het onderhoud van de bussen en de trein. De stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek zorgde voor het behoud van de trein ‘de blauwe Engel’ en enkele historische bussen. Op deze wijze wordt de historie van het openbaar vervoer onder de aandacht gebracht bij jongeren, toeristen en andere geïnteresseerden.

Bron: achterhoeknieuwswinterswijk.nl