Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken met stichting Transit Oost, Kleine parallelweg 6, 7101 HP Winterswijk.

Via de website van stichting Transit Oost worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Transit Oost acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Stichting Transit Oost is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-12-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. U gebruikt onze website als bedrijf en dan vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.

Wij gebruiken de volgende gegevens om informatieaanvraag (via ons contactformulier) of aanmelden voor Vriend van Transit Oost (via Google Sheets) af te handelen:

 •  NAW gegevens
 •  Telefoonnummer
 •  Emailadres
Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies:

 • Eigen cookies
  Buiten de cookies die Transit Oost zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Transit Oost heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Transit Oost heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor de doeleinden zoals hier genoemd.
 • Google Analytics
  Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Transit Oost gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Transit Oost verstrekt. Transit Oost verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan Transit Oost zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google Analytics. 
 • Hotjar
  Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback om deze feedback goed te kunnen verwerken verzamelt Hotjar informatie over bezochte pagina’s, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar kun je vinden in de privacy policy van Hotjar.
 • Mailchimp
  Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief hanteert Transit Oost een Mailchimp formulier die vraagt of u zich wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief. Tevens Meer informatie over de gegevensverwerking door Mailchimp kunt u vinden in de pricavy policy van Mailchimp.
Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics)

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.